30 sep - 1 okt

Annexet, Stockholm

Medverkande

Emma Bergkvist

Emma Bergkvist har själv haft Ny Generation-grupp under sin skoltid och arbetat 15 år inom organisationen, bland annat som ledare. Idag jobbar hon med Alpha Youth och har ett stort hjärta för att unga ska få lära känna Jesus. Hon har rest land och rike runt för att rusta den unga generationen till att aktiver sin tro. Hon inspirerar genom sin vardagsnära undervisning och sitt engagemang. Under lördagsförmiddagen predikar hon utifrån ”A united generation”.

A united generation • En enad generation är syskon i tron som håller ihop och backar upp varandra trots olikheter. Som ser skillnader som nyanser och inte sprickor. Som väljer att enas kring det som förenar; tron på Jesus Kristus.

30 sep - 1 okt

Annexet, Stockholm