Användarvillkor & sekretesspolicy

1. Inledning

Dessa användarvillkor gäller för appen MMXXII – för en ny generation. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med appens ägare.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas och det kommer då inte gå att skapa ett konto för att använda appens funktioner.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras genom att tydligt meddela Ny Generation till de kontaktuppgifter som står angivna i avsnitt 8. Kontakt. Vid skapandet av ett konto i appen blir användaren medlem i Ny Generation. Om personuppgifter önskas raderas i samband med uppsägning av detta avtal; se avsnitt 6.3.2 Radera uppgifter.

2. Syfte

Appens syfte är att förse deltagare på eventet 2022 – för en ny generation i Annexet, Stockholm 30 september till 1 oktober, med information samt att göra det enkelt för deltagarna att bli medlem i organisationen Ny Generation.

3. Egendomsrätt till appen

Appen ägs och hanteras av Ny Generation elev- och studentorganisation i egenskap av juridisk person med säte i Uppsala.

4. Villkor för användning

Endast ett konto per person får upprättas. Om en person (användare) av misstag angett fel uppgifter skall därför Ny Generation kontaktas enligt avsnitt 8. Kontakt innan ett nytt konto upprättas. Detta beror på att användaren i och med skapandet av kontot även blir medlem i Ny Generation där dubbla medlemskap ej är möjligt eller tillåtet. Det går inte att skapa ett konto utan att samtidigt bli medlem i Ny Generation, därför ska ett konto inte skapas om man inte önskar att bli medlem. De personuppgifter som uppges vid skapandet av ett konto används för att registrera användaren som medlem i organisationen och ska vara sanningsenliga. 

Ny Generation förbehåller sig rätten att neka en person ett konto eller ta bort en användares konto om det används på ett sätt som kan störa ordningen på eventet eller på annat sätt kan uppfattas störande.

5. Immaterialrätt

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt i appen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.

6. Personuppgiftspolicy

6.1 Personuppgifter & data som sparas

De personuppgifter som sparas är de som krävs för att bli medlem i Ny Generation och som fylls i för att skapa ett konto i appen, som i appen benämns “checka in”. De personliga uppgifter som sparas är förnamn, efternamn, email, telefonnummer, födelsedatum, gatuadress samt skola. Viss användardata, till exempel det datum användaren ingår detta kontrakt, sparas av administrativa skäl samt för att förbättra användarupplevelsen.

Uppgifterna sparas i en databas som tillhandahålls av Google genom tjänsten Firebase. Läs mer om integritet och säkerhet för Firebase på följande länk: firebase.google.com/support/privacy.

Denna personuppgiftspolicy gäller endast för användning av appens interna funktioner, för externa länkar gäller egna villkor och avtal.

6.2 Så länge sparas dina uppgifter

Dina personuppgifter sparas som en del av ditt medlemskap i Ny Generation och sparas så länge medlemskapet är aktivt. Uppgifterna raderas när du avslutar ditt medlemskap i organisationen. Om du önskar att radera enstaka uppgifter utan att avsluta ditt medlemskap ska begäran ske enligt avsnitt 6.3.2 Radera uppgifter.

6.3 Din rätt till dina uppgifter

6.3.1 Begäran att se dina uppgifter

Du har rätt till att få veta vilka uppgifter vi har om dig. På begäran kan du få ett dokument över alla uppgifter vi har sparat om dig. Begäran ska ske via e-mail eller telefonsamtal till personuppgiftsansvarig (se avsnitt 6.3.2.1 Personuppgiftsansvarig).

6.3.2 Radera uppgifter

Om du vill att vi ska radera delar av eller alla uppgifter vi har om dig ska begäran meddelas till personuppgiftsansvarig (se avsnitt 6.3.2.1 Personuppgiftsansvarig) via e-mail eller ett telefonsamtal där det tydligt beskrivs vilka uppgifter som ska raderas. Din begäran hanteras under ordinarie kontorstider. Enstaka uppgifter kan komma att behöva sparas en begränsad tid efter begäran om att de raderas för att Ny Generation ska kunna redovisa sina medlemmar. 

6.3.2.1 Personuppgiftsansvarig

Julia Skarin

070-149 04 52

julia.skarin@nygeneration.se

7. Användares avtalsbrott

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillkor kan få sitt konto borttaget vilket inte längre gör det möjligt att använda appens funktioner. 

Om avtalsbrottet av ägaren anses vara av lättare karaktär kan användaren komma att kontaktas om åtgärder.

8. Kontakt

För frågor som rör appen och dess innehåll nås Ny Generation med något av följande kontaktuppgifter. 

– telefon: 018-13 41 10

– email: hej@nygeneration.se